NOTARŲ ATLIEKAMI NOTARINIAI VEIKSMAI
 
Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo
26 straipsnis. Notarų atliekami notariniai veiksmai
Notarai atlieka šiuos notarinius veiksmus:
 
1) tvirtina sandorius;
2) išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;
3) išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;
4) liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
5) liudija parašo dokumentuose tikrumą;
6) liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą;
7) tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
8) priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir
asmeninius testamentus;
9) tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
10) perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir
juridiniams asmenims;
11) priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas;
12) priima jūrinius protestus;
13) protestuoja vekselius ir čekius;
14) atlieka vykdomuosius įrašus užprotestuotuose arba neprotestuotinuose
vekseliuose ir čekiuose;
15) atlieka vykdomuosius įrašus dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal
hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą;
16) surašo ar tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų
duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes
įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir
atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės;
17) tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitiktį įstatymų
reikalavimams;
18) atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.
 
Pripažįstama, kad notarine forma patvirtintuose dokumentuose esantys faktai
yra nustatyti ir neįrodinėjami, iki šie dokumentai (jų dalys) įstatymų nustatyta
tvarka nėra pripažinti negaliojančiais.

    Notaro darbo laikas

     Pirmadienis    8.30 – 16.30
     Antradienis     8.30 –16.30
     Trečiadienis    8.30 – 16.30
     Ketvirtadienis 8.30– 16.30
     Penktadienis   8.30 – 16.30
 
     PIETŪS             be pietų pertraukos